Türk Hamamı

Türk Hamamı
Türk Hamamı genelde mermer kaplamalıdır. Hamamda, her birinin içeriği suyla ilişkisi farklı olan Soğukluk, Yıkanma Yeri ve isteğe bağlı olarak Kese Odası bulunmaktadır. Soğukluktan geçilerek gelinen yıkanma yerinde herkesin teker teker yıkanması için Kurnalar, üzerine yatarak ter dökülen ve kese yaptırılan Göbek Taşı bulunur.