Cevahir Hotel Istanbul Asia – Studio

Cevahir Hotel İstanbul Asia Projesinde Studio ve Spa Resepsiyon bölümünün projelendirmesi, imalatı ve uygulaması yapılmıştır.

Studio da duvarlar komple ayna ile kaplandı. Ayna etrafında gizli led aydınlatma, köşelerde pleksiden aydınlatma kolonu, tavanda özel imalat pleskiden yapılmış sarkıt aydınlatma uygulandı. Zemin özel parke ile kaplandı. Kapı olarak cam kapı uygulandı